درب های شیشه ای اتوماتیک تاشو

درب های اتوماتیک تاشو شیشه ای یا همان درب های اتوماتیک فولدینگ با داشتن امکان تا شدن بسیار مناسب برای داخل دهانه هایی با عرض می باشند.

درب اتوماتیک شیشه ای تاشو یا folding راه حلی خوب و مناسب برای انواع راهروها  و ورودی هایی هستند که برای نصب سایر درب ها از نظر سایز درب اتوماتیک محدودیتی جدی وجود دارد .درب اتوماتیک تاشو